Skenans isfrigång

Skenans ”Isfrigång”.

Isfrigång är hur mycket den tunna skenan sticker ner från den tjockare del som håller i den.
Eftersom stål väger ungefär tre gånger så mycket som aluminium så är det möjligt att göra skridskorna lättare genom att ersätta stål med aluminium. På vissa märken har man därför gjort skenans höjd lägre och istället placerat det som håller i skenan närmare isen.
Nackdelen med detta är då att isfrigången minskar.
När du åker på naturis så händer det ibland att du passerar ett område med lite mjukare is varvid skenan sjunker ner en bit. När man sjunker ner i isen så bromsas farten en hel del. Och när man sjunker ner mer än isfrigången så tar det i regel tvärstopp, med stor risk att man faller framåt. Skridskor med liten isfrigång är därför inte alls lika lämpliga för varierande isar. Speciellt inte skärgårdsisar där isförhållandena oftast varierar mycket.
På plogade banor på sjöar blir det ofta många sprickor. Även där är hög isfrigång en fördel.