Bindningens placering

Bindningens placering:

Bindningarna kan placeras i flera lägen i längsled på fotplattan.
De kan även justeras i sidled på Skyllermarks Blå och Röd.

I längsled så är grundregeln att du ska stå med mitten av foten mitt för mitten av skenans åkyta.
Åkytan är den del av skenan som är ”nästan rak”, alltså mellan främre och bakre uppslipningarna.
Stå hellre 1-2cm längre bak än längre fram, det är inte petnoga på millimetern när.
Under respektive modell på websidan så finns en guide för hur bindningen ska vara placerad. Titta där, det är enklast!
Observera att du ska inte stå allra längst bak så att skridskon enbart sticker ut jättelångt framåt. Så stod en del förr men vi avråder från det. Det ger ojämnt tryck mot isen och dålig kontroll med de långa utstickande förskeppen.

I sidled är det vanligast att man står på mitten. Det ger fördelen att du inte har någon högre resp vänsterskridsko utan du kan fritt byta fot på dem. Ibland kör man på en sten och insidans skär blir slött. Då kan man byta fot och få den skadade kanten utåt och en ny vass kant på insidan.

Ungefär var fjärde åkare upplever stora fördelar med att justera bindningarna i sidled. Ofta tycker man att fötterna vill tippa inåt så det blir obalanserat och jobbigt för vristerna. Det blir då också svårare att sätta i skridskon på ett rent ytterskär.
Stå still på dina skridskor och vicka fötterna i sidled, utåt och inåt. Känn efter hur det känns när du står med fötterna helt plant. Känns det bra eller vill de tippa inåt, eller utåt?
Om du tycker att det känns som att fötterna vill tippa så prova att justera bindningarna i sidled!
Det vanligaste är som sagt att fötterna vill tippa inåt.
Lösningen är då att flytta ut bindningarna i sidled så att man står längre ut på skridskons ytterkanter.
Detta är möjligt på Skyllermarks Blå och Röd men inte på de flesta andra modeller på marknaden.
Det är högst individuellt hur man vill stå på sina skridskor. Våra Skyllermarksskridskor säljs med bindningarna centrerade i mitten av fotplattan. Börja med den inställningen och känn efter. Justera när du provat.
En annan fördel med att stå utflyttat åt sidorna är att du kan luta mer utan att fötterna tar i isen. Det gör också att man kan trycka ifrån hårdare och därmed åka fortare.

Om du vill justera i sidled så gör så här:
1. Ta bort den röda gummiklossen genom att bända i sidled med fingrarna. Vertyg behövs inte.
2. Använd det medskickade verktyget, den lilla fasta nyckeln, tillsammans med en spårskruvmejsel och lossa skruvarna försiktigt lite grann. Bara så att bindningen kan knuffas i sidled.
Om du lossar för mycket blir det svårare för då halkar bindningen runt för lätt.
Putta bindningen till nytt önskat läge. Mät med tumstock så de sitter lika nära kanten.
3. Dra åt skruvarna igen.
4. Sätt tillbaka gummiklossen genom att sticka ner ena sidan först. Pressa ner andra kanten med en spårskruvmejsel.
Klart, ut och provåk!

Skyllermarks Orange , även kallad ”Guld”, går inte att justera i sidled. Den skridskon är avsedd att åka med skatepjäxor för längdskidor. De pjäxorna är styva som sjutton i sidled så foten kan helt enkelt inte tippa i sidled. För att göra Skyllermarks Orange lättare så har vi därför tagit bort sidojustermöjligheten och då också kunnat göra fotplattan mycket smalare. Det sparar vikt.

Skyllermarks Blå och Röd har en bredare fotplatta för att möjliggöra sidojusteringen utan att bindningen hamnar helt bredvid fotplattan.