Hansadubben brukerinformasjon Norsk

Informasjon om Skyllermarks Hansadubben:

 

Sertifiseringsorgan nr. 0598, SGS Fimko Ltd., Takomotie 8, FI-00380 Helsinki Finland, for personlig verneutstyr har typekontrollert dette produktet i henhold til (EU) 2016/425.

 

Certifikat nummer: 0598/PPE/21/2097

 

Skyllermarks Hansadubben produseres och selges av:

Skridskobolaget Devex AB
Fraktflygargatan 3
SE-128 30 Skarpnäck
Sweden

www.skyllermarks.com

 

Oppbevaring og underhold:

Oppbevar is-pigger innendørs utenfor dirkete sollys når du ikke bruke dem.
Piggene bør holdes i et tørt miljø for at ikke stålspissene skal ruste med tiden. Rengjør ispiggene med vann og såpe eller oppvaskmiddel ved behov. Unngå bruk av  løsningsmiddel.

 

Reservedeler:

Det er ingen reservedeler til Hansadubben.
Om en del går istykker så skal hele produktet sees som utslitt og kastes.
Forventet livslengde er 10-20 år ved normalt bruk og rett oppbevaring.

Årlig kontroll:

Kontrollere at snørene ikke har noen skader igjennom å dra litt i dem. For å rulle opp snørene rundt håndtakene igjen; klikk håndtakene i holderen og snurre håndtakene samtidig som linen holds i strekk ut fra håndtaket. Da vil snørene rulle seg fint opp på håndtakene og vil trekkes ut som de skal ved bruk. Kontrollere også at ispiggene sitter ordentlig fast i sin holder og ikke faller ut. Kontroller plastikken i holderen og håndtakene, så det ikke finnes noe tegn på kraftig slitasje, misfargning eller sprekkdannelse. Om noen av detaljene viser tydelige tegn på tegn på kraftig slitasje, misfargning eller sprekkdannelse, skal produktet kasseres. Det har da blitt for gammelt. Kjøp nye. Du har nok hatt stor nytte av det under en lang tid.

Om is-piggene ser bra ut og ikke har noen tegn på slitasje misfargning eller sprekkdannelse, samtidig som snører og holdere er hele, kan de fortsatt brukes uansett hvor gamle de er.

 

Hva produktet er skapt for, og hva det ikke er:

Å ferdes på naturis, t.eks en frossen elv, innsjø eller havet, innebærer alltid en risiko for å kunne gå igjennom isen. Å gå igjennom isen innebærer en risiko for å drukne eller fryse i hjel om du ikke kan ta deg opp igjen. VIKTIG: Ispigger minsker IKKE risikoen for å gå igjennom isen! 

Ispigger er et hjelpemiddel som kan underlett det å komme seg opp igjen om man går igjennom isen. Ispigger er ikke et 100% sikkert hjelpemiddel for å ta seg opp igjen på isen. Om isen er veldig tynn, svak eller har veldig dårlig holdbarhet, eller om du ikke er sterk nok, eller ikke kan svømme, er det ikke sikkert at du kan komme deg opp igjen kun med hjelp av ispiggene.

Stol ikke utelukkende på ispiggene for din egen sikkerhet på isen.
Andre viktige måter å minske risikoen for å skade seg, eller dø i forbindelse med aktivitet på naturis er:

 • Skaff seg kunnskap om isen du skal ut på. Finn ut hvor tjukk isen er  og om det finnes områder som er kjent for å være svake.
 • Bli med en ut utdannet/erfaren guide hvis du selv ikke har god kunnskap om is.
 • Ha alltid med selskap så du kan få hjelp til å ta deg opp og ringe etter hjelp om det trengs
 • Ha alltid med deg en kasteline som du kan bruke for å hjelpe andre personer i ditt selskap om de skulle falle igjennom isen.
 • Ha alltid med deg en vanntett telefon så du kan ringe etter hjelp.
 • Ha alltid på deg noen form for flytehjelp. t.eks redningsvest.
 • Ha alltid med deg en is-stav for å kunne bedømme isen. Kontroller isen regelbundet og spesielt når du ser sprekker og endringer i isens farge eller overflate.
 • Ha alltid med deg et tørt skift med klær i en vanntett pose. Om du ikke kan bytte til tørre klær når du har kommet opp igjen på isen, så er det stor fare for å forfryse seg eller fryse i hjel.
 • Ha kontroll på værmeldingen før du går ut på isen.
 • Tenk på at vinden kan gjøre at store områder med is kan blåse av gårde. Være forsiktig med å gi deg ut på større is områder med vind fra land.
 • Si ifra til slekt eller venner om dine planer. Hvor du tenker deg på isen og når du regner med å være tilbake. Is også ifra til dem når du er kommet tilbake.

 

Samsvarserklæring:

Skridskobolaget Devex AB, som produserer Skyllermarks Hansadubben, sikkerstiller at Hansadubben oppfyller aktuelle  sikkerhetskrav og garanterer at  produktet som finnes for slag er identisk med de produkter som har blitt testet og type-kontrollert.

Angi organisasjons nr 0598, SGS Fimko Ltd., Takomotie 8, FI-00380 Helsinki Finland, for personlig sikkerhetsutstyr har type-kontrollert dette produktet etter (EU) 2016/425.

 

Skridskobolaget Devex AB
Fraktflygargatan 3
SE-128 30 Skarpnäck
Sweden

Ragnar Wijkström, VD