CE-märkning av Hansadubben

Enligt EU-regler klassas isdubbar som personlig skyddsutrustning och måste testas och certifieras av ett auktoriserat organ, sk notified body.
Skyllermarks Hansadubben har genomgått detta och är godkänd och certifierad.